Formularz zgłoszeniowy

Proszę wypełnić formularz:

 

Administratorem danych osobowych jest INLIS Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Rudzie, przy ul. Armii Krajowej 15 57-400 Nowa Ruda


Jako osoba fizyczna masz prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych,
- aktualizacji swoich danych
- usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
- ograniczenia zakresu przetwarzania danych
- poproszenia o przeniesienie tych danych do innego Administratora
- zgłoszenia sprzeciwu do przetwarzania swoich danych
- nie godzenia się na profilowanie Twoich danych
Więcej szczegółów na temat przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności


Poprzez przesłanie wypełnionego formularza oświadczam, że zapoznałam/-łem się i akceptuję Politykę Prywatności.